Witamy na stronie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Sejnach

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością jest gminną spółką, której jedynym udziałowcem jest Miasto Sejny. Powstała z przekształcenia zakładu budżetowego o nazwie... czytaj więcej...
news
Jakość wody i ścieków
PGK Sejny

 
Poniżej prezentujemy wyniki badań jakości wody uzdatnionej pobranej z wodociągu w Sejnach i wodociągu w Krasnopolu oraz uśrednione wyniki badań ścieków oczyszczonych z sejneńskiej oczyszczalni ścieków.
 
 
 
 
 
Jakość ścieków oczyszczonych w roku 2013
  
       BZT5      ChZT - Cr  Azot amonowy Azot azotanowy Azot Kjeldahla Azot ogólny Fosfor ogólny Zawiesina
 Styczeń 3,0* 38,0 0,5* 6,0 2,5 8,6 0,24 4,0
 Luty 4,0 56,0 1,5 6,6 6,2 14,2 0,17 2,5
 Marzec 3,0* 36,0 0,5* 5,6 3,1 10,0 1,48 4,4
 Kwiecień 3,0* 55,0 0,5* 5,8 2,7 9,0 0,41 9,0
 Maj 3,0* 45,0 0,5* 7,0 2,6 9,7 0,09 2,0
 Czerwiec 3,0* 39,0 0,5* 6,8 3,5 10,3 0,45 16,0
 Lipiec 3,0* 30,0 0,5* 6,4 2,3 8,8 0,11 13,0
 Sierpień 3,0* 35,0 0,5* 4,8 1,9 6,8 0,68 3,3
 Wrzesień 3,0* 30,0 0,5* 7,6 1,4 9,1 0,69 5,0
 Październik 3,0* 34,0 0,5* 7,4 2,3 9,7 0,76 13,0
 Listopad 3,0* 37,0 0,5* 7,0 2,1 9,4 0,28 2,0
 Grudzień 3,0* 62,0 0,5* 3,4 3,4 6,9 0,30 6,0
 Wartość
 średnia
3,08 41,4 0,6 6,2 2,8 9,4 0,41 6,68
 Wartość
 dopuszczalna
25,0 125,0 3,75 3,75 3,75 15,0 2,0 35,0
 Ścieki
 surowe
459,8 843,9 77,6 843,9 30,0 108,3 20,73 427,11
 Efekt
 oczyszczenia 
99,3% 95,0% 99,2% 99,27% 90,7% 91,3% 98,0% 98,4%
 * wartość poniżej progu oznaczalności, przyjęto wartość graniczną progu
  Badania wykonywane przez: J.S. HAMILTON POLAND S.A.
  Ul. Chwaszczyńska 180 81-571 Gdynia
  Laboratorium Badawcze Akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji - akredytacja nr: AB 079
  Członek Analityk Fosfa i Gafta
 
 
 
 
Jakość ścieków oczyszczonych w roku 2012
  
  Odczyn pH      BZT5      ChZT - Cr  Azot amonowy Azot azotanowy Azot ogólny Fosfor ogólny Zawiesina
 Styczeń 7,7 15,0 68,0 13,7 2,0 22,5 0,61 4,0
 Luty 7,5 26,0 66,0 17,9 1,2 23,0 0,31 7,4
 Marzec 7,6 7,0 40,0 3,3 7,0 12,6 0,43 9,3
 Kwiecień 8,0 3,6 54,0 0,9 7,4 9,4 0,18 4,0
 Maj 7,8 3,7 43,0 0,8 4,6 6,7 0,28 7,7
 Czerwiec 8,0 2,6 45,0 0,8 8,0 9,4 0,29 3,8
 Lipiec 7,9 2,3 38,0 0,8 6,0 8,4 1,68 3,9
 Sierpień 7,9 2,6 34,0 0,7 6,0 8,3 0,63 7,0
 Wrzesień 8,1 4,6 46,0 0,7 7,0 8,9 0,35 9,4
 Październik 8,0 2,4 41,0 0,8 7,5 9,5 0,71 5,9
 Listopad 7,8 2,9 48,0 1,2 5,4 7,0 0,18 4,2
 Grudzień 7,8 3,2 47,0 1,0 7,4 11,8 0,59 5,0
 Wartość
 średnia
7,84  6,33  47,5 3,55 5,79 11,46 0,52 5,97
 Wartość
 dopuszczalna
6,5 - 9,5  30,0 80,0 6,0 30,0 30,0 5,0 50,0
 Ścieki
 surowe
7,6  459,78 843,9 77,6 30,0 108,3 20,73 427,11
 Efekt
 oczyszczenia 
98,6% 94,4% 95,4% 80,7% 89,4% 97,5% 98,6%
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.
  Ul. Gen. W. Sikorskiego 14
  Laboratorium Oczyszczalnia Ścieków
  Ul, Sejneńska 86 16-400 Suwałki
  Laboratorium Badawcze Akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji - akredytacja nr: AB 938
 
 
 
 
Copyright © 2014