Witamy na stronie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Sejnach

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością jest gminną spółką, której jedynym udziałowcem jest Miasto Sejny. Powstała z przekształcenia zakładu budżetowego o nazwie... czytaj więcej...
mapka
ważne informacje
informacje
kontakt
kontakt
skontaktuj się z nami
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.

16-500 Sejny, 1 Maja 15
woj. podlaskie

tel: 87 516 21 86
mail: info@pgk.sejny.pl

Biuro czynne:
 Pn. - Pt.: 07 00 - 15 00
mapka
mapka dojazdowa
zobacz gdzie się znajdujemy
mapka
mapka
news
Zaproszenie do złożenia oferty - modernizacja systemu informatycznego na oczyszczalni ścieków
nowe zdarzenia i informacje
2014-07-02
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach zaprasza do złożenia oferty dotyczącej udzielenia zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.)...
 
 1. Zamawiający – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z o.o. – 1go Maja 15, 16-500 Sejny. 
 2. Prowadzący postępowanie – Kierownik Wodociągów i Oczyszczalni Ścieków w Sejnach – Dariusz Maksimowicz, tel: 87 516-21-81, e-mail: darek@pgk.sejny.pl 
 3. Przedmiot zamówienia – Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejącego systemu sterowania i wizualizacji komputerowej, procesów technologicznych zachodzących na oczyszczalni ścieków w Sejnach. Przedsięwzięcie będzie polegało na dostawie oprogramowania informatycznego wraz z urządzeniami oraz ich montażem w pomieszczeniu dyspozytorni oczyszczalni ścieków w Sejnach, a w szczególności: 
  • dostawa jednostki centralnej (sterownika) wraz z aktualizacją istniejącego oprogramowania,
  • dostawa stacji operatorskiej wraz z aktualizacją oprogramowania służącego do wizualizacji procesów i sterowania pracą oczyszczalni ścieków w Sejnach,
  • budowa niezbędnej infrastruktury służącej zamontowaniu i dalszej pracy dostarczonych urządzeń (instalacja elektryczna wraz z zabezpieczeniami, montaż szaf sterowniczych oraz instalacji teleinformatycznej służącej skomunikowaniu dostarczonych urządzeń, instalacja podtrzymania napięcia na urządzeniu sterującym oraz stacji operatorskiej),
  • rozruch i szkolenie obsługi stacji operatorskiej, 
 4. Zaproponowane rozwiązania nie mogą pogarszać funkcjonalności sterowania w porównaniu do istniejącego systemu oraz muszą zachowywać istniejące procesy w niezmienionych cyklach technologicznych z utrzymaniem istniejących reżimów czasowych.
 5. Całość prac adaptacyjnych i montażowych wykonać w sposób taki aby istniejący system sterowania i wizualizacji pozostał w pełni sprawny i w stanie nie naruszonym, w celu ponownego wykorzystania w warunkach awaryjnych. 
 6. Kryteria wyboru ofert – zgodne z regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro netto, wprowadzonym Uchwałą Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z o.o. nr 03/14 z dnia 15.05.2014 roku. 
 7. Termin realizacji zamówienia: 28.11.2014r. 
 8. Przed złożeniem oferty zachęcamy do wizytacji obiektu. 
 9. Oferty można składać osobiście, drogą listowną oraz drogą elektroniczną na adres: darek@pgk.sejny.pl 
 10. Termin składania ofert – 10.07.2014r. 
Copyright © 2014