Witamy na stronie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Sejnach

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością jest gminną spółką, której jedynym udziałowcem jest Miasto Sejny. Powstała z przekształcenia zakładu budżetowego o nazwie... czytaj więcej...
mapka
ważne informacje
informacje
kontakt
kontakt
skontaktuj się z nami
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.

16-500 Sejny, 1 Maja 15
woj. podlaskie

tel: 87 516 21 86
mail: info@pgk.sejny.pl

Biuro czynne:
 Pn. - Pt.: 07 00 - 15 00
mapka
mapka dojazdowa
zobacz gdzie się znajdujemy
mapka
mapka
news
Zaproszenie do złożenia oferty - budowa studni nr 4 dla potrzeb miejskiego ujęcia wody w Sejnach
nowe zdarzenia i informacje
2014-07-10
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach zaprasza do złożenia oferty dotyczącej udzielenia zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), na wykonanie otworu studziennego wraz z obudową dla potrzeb miejskiego ujęcia wody w Sejnach...
Konstrukcję otworu studziennego oraz obudowy studni ilustruje załącznik Nr 1 (PDF) do niniejszego zapytania. 
 1. Zamawiający – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z o.o. – 1go Maja 15, 16-500 Sejny. 
 2. Prowadzący postępowanie – Kierownik Wodociągów i Oczyszczalni Ścieków w Sejnach – Dariusz Maksimowicz, tel: 87 516-21-81, e-mail: darek@pgk.sejny.pl 
 3. Przedmiot zamówienia – Przedmiotem zamówienia jest wykonanie otworu studziennego wraz z obudową dla potrzeb miejskiego ujęcia wody w Sejnach. Szczegóły techniczne dostępne w formie projektu geologicznego wraz z projektem budowlanym u Kierownika Wodociągów i Oczyszczalni Ścieków w Sejnach. 
 4. Pompowanie pomiarowe w czasie ok. 24 godzin, analizy laboratoryjne wody oraz obsługa geodezyjna pozostaje w gestii oferenta. 
 5. Woda z próbnego pompowania może być odprowadzana do rzeki Marychy na odległość ok. 80 m.
 6. Obsługa geologiczna oraz dokumentacja hydrogeologiczna wynikowa pozostaje w gestii zamawiającego. 
 7. Wykonanie przyłącza elektrycznego i wodociągowego pozostaje w gestii zamawiającego.
 8. Zakup agregatu pompowego pozostaje w gestii zamawiającego.
 9. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia – 31.08.2014r.
 10. W ofercie proszę o podanie ceny netto i brutto za 1 mb. otworu studziennego, ceny ryczałtowej netto i brutto za wykonanie otworu studziennego, ceny ryczałtowej netto i brutto za wykonanie obudowy oraz ceny ogólnej netto i brutto za całość prac. Jednocześnie proszę o podanie okresu gwarancji na wykonane prace.
 11. Oferty można składać osobiście, listownie lub drogą elektroniczną na adres: darek@pgk.sejny.pl Termin składania ofert: 18.07.2014r. 
 
(-) Mariusz Jagłowski
Copyright © 2014