Witamy na stronie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Sejnach

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością jest gminną spółką, której jedynym udziałowcem jest Miasto Sejny. Powstała z przekształcenia zakładu budżetowego o nazwie... czytaj więcej...
mapka
ważne informacje
informacje
kontakt
kontakt
skontaktuj się z nami
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.

16-500 Sejny, 1 Maja 15
woj. podlaskie

tel: 87 516 21 86
mail: info@pgk.sejny.pl

Biuro czynne:
 Pn. - Pt.: 07 00 - 15 00
mapka
mapka dojazdowa
zobacz gdzie się znajdujemy
mapka
mapka
news
Zaproszenie do złożenia oferty - modernizacja przepompowni
nowe zdarzenia i informacje
2014-07-16
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach zaprasza do złożenia oferty dotyczącej udzielenia zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), na wykonanie modernizacji przepompowni "Parkowa" w Sejnach...
 1. Zamawiający – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z o.o. – 1go Maja 15, 16-500 Sejny. 
 2. Prowadzący postępowanie – Kierownik Wodociągów i Oczyszczalni Ścieków w Sejnach – Dariusz Maksimowicz, tel: 87 516-21-81, e-mail: darek@pgk.sejny.pl 
 3. Przedmiot zamówienia – Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejącej przepompowni ścieków zlokalizowanej na ulicy Parkowej w mieście Sejny (Nr geod. dz. 694/2). 
 4. Zakres modernizacji: 
  • Nadbudowa pompowni kręgami betonowymi z pokrywą Ø1800 H1000 
  • Wymiana armatury wraz z kompletną instalacją sanitarną przepompowni ze stali kwasoodpornej. 
  • Dostawa dwóch pomp typu SEV 100.100.40.4.51D 4,0 kW 3x400V wraz z autozłączami.
  • Dostawa i montaż układu sterowania opartego na sondzie hydrostatycznej oraz modemu GSM.
  • Uruchomienie przepompowni wraz z wizualizacją za pomocą przeglądarki www.
  • Wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z furtką – 16 m.
  • Wykonanie fundamentu betonowego z cokołem – 16 m.
  • Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk – 14 m2. 
 5. Przy ofertowaniu należy również uwzględnić roboty ziemne, demontaż istniejącej armatury, rozładunek dowiezionych prefabrykatów betonowych oraz zapewnienie pojazdów asenizacyjnych na czas trwania robót montażowych.
 6. Kryteria wyboru ofert – zgodne z regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro netto, wprowadzonym Uchwałą Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z o.o. nr 03/14 z dnia 15.05.2014 roku.
 7. Termin realizacji zamówienia: 30.09.2014r.
 8. Przed złożeniem oferty zachęcamy do wizytacji obiektu, na żądanie udostępnimy dokumentację techniczną (projekt budowlany, specyfikację techniczną oraz przedmiar robót).
 9. Oferty można składać osobiście, drogą listowną oraz drogą elektroniczną na adres: darek@pgk.sejny.pl
 10. Termin składania ofert – 25.07.2014r. 
Copyright © 2014