Witamy na stronie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Sejnach

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością jest gminną spółką, której jedynym udziałowcem jest Miasto Sejny. Powstała z przekształcenia zakładu budżetowego o nazwie... czytaj więcej...
mapka
ważne informacje
informacje
kontakt
kontakt
skontaktuj się z nami
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.

16-500 Sejny, 1 Maja 15
woj. podlaskie

tel: 87 516 21 86
mail: info@pgk.sejny.pl

Biuro czynne:
 Pn. - Pt.: 07 00 - 15 00
mapka
mapka dojazdowa
zobacz gdzie się znajdujemy
mapka
mapka
news
aktualności
nowe zdarzenia i informacje
Ogłoszenie o przetargu
2015-11-20
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami do pobrania tutaj.
Ogłoszenie o zbiórce odpadów wielkogabarytowych w Gminie Krasnopol
2015-09-03
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z o.o. informuje, iż w dniach 18.09 – 22.10.2015 roku, zostanie przeprowadzona akcyjna zbiórka odpadów wielkogabarytowych takich jak: meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny itp.
Odbiór odpadów nastąpi według harmonogramu (kliknij tutaj), po uprzednim zgłoszeniu pod następujące numery telefonów; 87 516-21-86 lub 87 516-31-78.
Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia poprzedzającego odbiór odpadów w danej miejscowości.
N O W Y ! ! ! Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w gminie Krasnopol
2015-07-23
Informujemy, iż od dnia 27 lipca 2015r. PGK w Sejnach Spółka z o.o. ponownie rozpoczyna świadczenie usługi polegającej na odbiorze odpadów komunalnych z terenu gminy Krasnopol. Odbiór odpadów nastąpi według harmonogramu (kliknij tutaj).
Jednocześnie informujemy, iż w ramach realizacji w/w zadania PGK w Sejnach Sp. z o.o. udostępnia mieszkańcom gminy Krasnopol, prowadzony na terenie Oczyszczalni Ścieków w Marynowie, punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).
Punkt czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1500.
 
Ogłoszenie o zbiórce odpadów wielkogabarytowych w Gminie Sejny
2014-09-10
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Sp. z o.o. informuje, iż w miesiącu październiku 2014 roku, na terenie Gminy Sejny zostanie przeprowadzona akcyjna zbiórka odpadów wielkogabarytowych takich jak: meble, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Odbiór odpadów nastąpi według harmonogramu (kliknij tutaj), po uprzednim zgłoszeniu pod następujące numery telefonów; 87 516-21-86 lub 87 516-31-78.
Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia poprzedzającego odbiór odpadów w danej miejscowości.
 
U W A G A ! ! ! Opony pochodzące z pojazdów lub maszyn rolniczych nie będą odbierane podczas akcji.
Powodem tego jest fakt, iż są to odpady pochodzące z produkcji rolniczej w związku z czym nie należą do odpadów komunalnych.
Zaproszenie do złożenia oferty - modernizacja przepompowni
2014-07-16
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach zaprasza do złożenia oferty dotyczącej udzielenia zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), na wykonanie modernizacji przepompowni "Parkowa" w Sejnach...
Copyright © 2014