Witamy na stronie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Sejnach

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością jest gminną spółką, której jedynym udziałowcem jest Miasto Sejny. Powstała z przekształcenia zakładu budżetowego o nazwie... czytaj więcej...
mapka
ważne informacje
informacje
kontakt
kontakt
skontaktuj się z nami
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.

16-500 Sejny, 1 Maja 15
woj. podlaskie

tel: 87 516 21 86
mail: info@pgk.sejny.pl

Biuro czynne:
 Pn. - Pt.: 07 00 - 15 00
mapka
mapka dojazdowa
zobacz gdzie się znajdujemy
mapka
mapka
news
aktualności
nowe zdarzenia i informacje
Zaproszenie do złożenia oferty - modernizacja przepompowni
2014-07-16
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach zaprasza do złożenia oferty dotyczącej udzielenia zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), na wykonanie modernizacji przepompowni "Parkowa" w Sejnach...
Ogłoszenie o zbiórce odpadów wielkogabarytowych w Gminie Krasnopol
2014-07-16
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Sp. z o.o. informuje, iż w dniach 1-29 sierpnia 2014 roku, na terenie Gminy Krasnopol zostanie przeprowadzona akcyjna zbiórka odpadów wielkogabarytowych takich jak: meble, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Odbiór odpadów nastąpi według harmonogramu (kliknij tutaj), po uprzednim zgłoszeniu pod następujące numery telefonów; 87 516-21-86 lub 87 516-31-78.
Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia poprzedzającego odbiór odpadów w danej miejscowości.
 
U W A G A ! ! ! Opony pochodzące z pojazdów lub maszyn rolniczych nie będą odbierane podczas tej akcji.
Powodem tego jest fakt, iż są to odpady pochodzące z produkcji rolniczej w związku z czym nie należą do odpadów komunalnych.
Zaproszenie do złożenia oferty - budowa studni nr 4 dla potrzeb miejskiego ujęcia wody w Sejnach
2014-07-10
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach zaprasza do złożenia oferty dotyczącej udzielenia zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), na wykonanie otworu studziennego wraz z obudową dla potrzeb miejskiego ujęcia wody w Sejnach...
Zaproszenie do złożenia oferty - modernizacja systemu informatycznego na oczyszczalni ścieków
2014-07-02
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach zaprasza do złożenia oferty dotyczącej udzielenia zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.)...
Taryfy na wodę i ścieki
2014-06-25
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z o.o. informuje, iż w dniu 24 czerwca 2014 roku na XXXVIII Sesji Rady Miasta Sejny, podjęta została uchwała w sprawie przedłużenia obecnie obowiązujących taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Mieście Sejny.
Przedłużony termin będzie obowiązywał do 31 sierpnia 2015 roku. (treść obowiązującej taryfy do pobrania w zakładce "Dokumenty").
Zmiana harmonogramu odbioru odpadów
2014-06-17
PGK w Sejnach Spółka z o.o. informuje, iż z dniem 1go lipca b.r. zmianie ulegnie harmonogram odbioru odpadów komunalnych w mieście Sejny.
Poniżej prezentujemy linki do nowych harmonogramów:
Copyright © 2014