Witamy na stronie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Sejnach

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością jest gminną spółką, której jedynym udziałowcem jest Miasto Sejny. Powstała z przekształcenia zakładu budżetowego o nazwie... czytaj więcej...
mapka
ważne informacje
informacje
kontakt
kontakt
skontaktuj się z nami
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.

16-500 Sejny, 1 Maja 15
woj. podlaskie

tel: 87 516 21 86
mail: info@pgk.sejny.pl

Biuro czynne:
 Pn. - Pt.: 07 00 - 15 00
mapka
mapka dojazdowa
zobacz gdzie się znajdujemy
mapka
mapka
news
aktualności
nowe zdarzenia i informacje
Ogłoszenie o przetargu
2019-12-04
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych do pojazdów eksploatowanych przez PGK w Sejnach Spółka z o.o.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami do pobrania tutaj.
Ogłoszenie znajduje się pod linkiem;
 
W dniu 6 grudnia 2019 roku wplynęło zapytanie od oferenta, które waraz z odpowiedzią jest do pobrania tutaj.
W dniu 16 grudnia 2019 roku dokonano otwarcia ofert, protokół do pobrania tutaj.
Zawiadomienie o wyborze oferty do pobrania tutaj.
Ogłoszenie o przetargu
2019-08-30
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę miału węgla kamiennego.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami do pobrania tutaj.
 Ogłoszenie znajduje się pod linkiem;
 Protokół z otwarcia ofert do pobrania tutaj.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia znajduje się pod linkiem; 
Ogłoszenie o spotkaniu
POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA ODDZIAŁ ZAKŁAD GAZOWNICZY W BIAŁYMSTOKU ZAPRASZA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW NA SPOTKANIE
 
Polska Spółka Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku zaprasza wszystkich mieszkańców na spotkanie odnośnie przedstawienia propozycji gazyfikacji miejscowości Sejny w oparciu o budowę stacji regazyfikacji LNG.
  • Termin spotkania: 16 marca 2019 r. Godzina spotkania: 1230 – 1430
  • Miejsce: Ośrodek Kultury w Sejnach, ul. 1 Maja 17 16-500 Sejny

Dodatkowo zamieszczamy ankietę, która posłuży zbadaniu potencjału i zainteresowania w Państwa miejscowości. Zebrane informacje o stronie popytu i podaży rynku na gaz ziemny pozwolą na sporządzenie koncepcji gazyfikacji oraz przeprowadzenie analizy technicznej i ekonomicznej przedsięwzięcia. Pozytywny wynik ww. analiz pozwoli na finalne podjęcie decyzji o przyszłej gazyfikacji Gminy przez Polską Spółkę Gazownictwa. Dodatkowo zamieszczamy ankietę, która posłuży zbadaniu potencjału i zainteresowania w Państwa miejscowości. Zebrane informacje o stronie popytu i podaży rynku na gaz ziemny pozwolą na sporządzenie koncepcji gazyfikacji oraz przeprowadzenie analizy technicznej i ekonomicznej przedsięwzięcia.

Pozytywny wynik ww. analiz pozwoli na finalne podjęcie decyzji o przyszłej gazyfikacji Gminy przez Polską Spółkę Gazownictwa.

Ogłoszenie o przetargu
2019-01-09
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy  35 kW  dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Sejnach Sp. z o.o.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami do pobrania tutaj;siwz.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania tutaj
Ogłoszenie o przetargu
2018-12-12
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy  35 kW  dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Sejnach Sp. z o.o.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami do pobrania tutaj;siwz.
 
W dniu 12.12.2018 roku wpłynło zapytanie do zamawiającego, które wraz z odpowiedzią jest do pobrania tutaj.
W dniu 17.12.2018 roku wpłynło zapytanie do zamawiającego, które wraz z odpowiedzią jest do pobrania tutaj.
W dniu 19.12.2018 roku wpłynło zapytanie do zamawiającego, które wraz z odpowiedzią jest do pobrania tutaj.
 
 
W dniu 31.12.2018 roku o godzinie 10:15 dokonano otwarcia ofert, protokół do pobrania tutaj.
Informacja o unieważnieniu postępowania do pobrania tutaj.
 
Dofinansowanie na elektrownię fotowoltaiczną
2018-11-27
  
Pragniemy poinformować, że w dniu 21 listopada 2018 roku została podpisana umowa nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0308/17-00 z Województwem Podlaskim o dofinansowanie projektu pn. „Instalacje OZE na potrzeby własne przedsiębiorstwa PGK w Sejnach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2018, osi priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.
W ramach projektu zostanie wybudowana na oczyszczalni ścieków instalacja fotowoltaiczna o mocy 35 kW oraz kotłownia na biomasę na potrzeby własne przedsiębiorstwa. Wartość projektu w kwotach netto wyniesie 143.792,03 złotych z czego przyznane dofinansowanie to 93.464,78 złotych.
Wybudowane instalacje pozwolą obniżyć koszty funkcjonowania oczyszczalni ścieków oraz zmniejszą emisję gazów cieplarnianych do atmosfery w porównaniu do tradycyjnych źródeł energii.
 
P.S.Kwoty edytowano w dniu 02.12.2019r. z powodu niższych kosztów realizacji projektu względem zakładanych.
Copyright © 2014