Witamy na stronie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Sejnach

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością jest gminną spółką, której jedynym udziałowcem jest Miasto Sejny. Powstała z przekształcenia zakładu budżetowego o nazwie... czytaj więcej...
mapka
ważne informacje
informacje
kontakt
kontakt
skontaktuj się z nami
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.

16-500 Sejny, 1 Maja 15
woj. podlaskie

tel: 87 516 21 86
mail: info@pgk.sejny.pl

Biuro czynne:
 Pn. - Pt.: 07 00 - 15 00
mapka
mapka dojazdowa
zobacz gdzie się znajdujemy
mapka
mapka
news
aktualności
nowe zdarzenia i informacje
Dofinansowanie na elektrownię fotowoltaiczną
2018-11-27
  
Pragniemy poinformować, że w dniu 21 listopada 2018 roku została podpisana umowa nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0308/17-00 z Województwem Podlaskim o dofinansowanie projektu pn. „Instalacje OZE na potrzeby własne przedsiębiorstwa PGK w Sejnach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2018, osi priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.
W ramach projektu zostanie wybudowana na oczyszczalni ścieków instalacja fotowoltaiczna o mocy 35 kW oraz kotłownia na biomasę na potrzeby własne przedsiębiorstwa. Wartość projektu w kwotach netto wyniesie 143.792,03 złotych z czego przyznane dofinansowanie to 93.464,78 złotych.
Wybudowane instalacje pozwolą obniżyć koszty funkcjonowania oczyszczalni ścieków oraz zmniejszą emisję gazów cieplarnianych do atmosfery w porównaniu do tradycyjnych źródeł energii.
 
P.S.Kwoty edytowano w dniu 02.12.2019r. z powodu niższych kosztów realizacji projektu względem zakładanych.
Ogłoszenie o przetargu
2018-06-15
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami do pobrania tutaj;ogłoszenie,  siwz.
 
 
W dniu 19.06.2018 roku wpłynło zapytanie do zamawiającego, które wraz z odpowiedzią jest do pobrania tutaj.
 
Informacja o unieważnieniu postępowania do pobrania tutaj.
 
Nowe taryfy na wodę dla gminy Krasnopol
 2018-06-04
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z o.o. zawiadamia, iż na podstawie Decyzji nr BI.RET.070.702.2018.IT z dnia 14 maja 2018r. wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dniem 11 czerwca 2018r. wchodzą w życie nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Krasnopol. Decyzja do pobrania tutaj,
Nowe taryfy na wodę i ścieki dla Miasta Sejny
 2018-06-04
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z o.o. zawiadamia, iż na podstawie Decyzji nr BI.RET.070.681.2018.IT z dnia 10 maja 2018r. wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dniem 11 czerwca 2018r. wchodzą w życie nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Sejny. Decyzja do pobrania tutaj,
Ogłoszenie o przetargu
2018-05-28
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami do pobrania tutaj;ogłoszenie,  siwz.
 
W dniu 29.05.2018 roku wpłynło zapytanie do zamawiającego, które wraz z odpowiedzią jest do pobrania tutaj.
W dniu 30.05.2018 roku wpłynło zapytanie do zamawiającego, które wraz z odpowiedzią jest do pobrania tutaj.
W dniu 04.06.2018 roku wpłynło zapytanie do zamawiającego, które wraz z odpowiedzią jest do pobrania tutaj.
W dniu 06.06.2018 roku wpłynło zapytanie do zamawiającego, które wraz z odpowiedzią jest do pobrania tutaj.
 
 
Protokół z otwarcia ofert w dniu 11.06.2018r. do pobrania tutaj.

Informacja o unieważnieniu postępowania do pobrania tutaj.
Ogłoszenie o przetargu
2018-04-16
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami do pobrania tutaj;ogłoszenie, siwz.
  • Zamieszczamy sprostowanie kilku omyłek pisarskich w specyfikacji. Specyfikacja po poprawkach do pobrania tutaj siwz
  • W dniu 16.04.2018 roku wpłynło zapytanie do zamawiającego, które wraz z odpowiedzią jest do pobrania tutaj.  
  • W dniu 02.05.2018 roku wpłynło zapytanie do zamawiającego, które wraz z odpowiedzią jest do pobrania tutaj.
 
 
Protokół z otwarcia ofert w dniu 15.05.2018r. do pobrania tutaj

Informacja o unieważnieniu postępowania do pobrania tutaj.
Copyright © 2014