Witamy na stronie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Sejnach

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością jest gminną spółką, której jedynym udziałowcem jest Miasto Sejny. Powstała z przekształcenia zakładu budżetowego o nazwie... czytaj więcej...
mapka
ważne informacje
informacje
kontakt
kontakt
skontaktuj się z nami
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.

16-500 Sejny, 1 Maja 15
woj. podlaskie

tel: 87 516 21 86
mail: info@pgk.sejny.pl

Biuro czynne:
 Pn. - Pt.: 07 00 - 15 00
mapka
mapka dojazdowa
zobacz gdzie się znajdujemy
mapka
mapka
news
aktualności
nowe zdarzenia i informacje
Ogłoszenie o przetargu
2016-11-15
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami do pobrania tutaj.
O G Ł O S Z E N I E ! ! !

2016-08-26

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z o.o.o informuje, iż w dniach 26 - 29 sierpnia 2016 roku, przeprowadzi profilaktyczną dezynfekcję sieci wodociągowej w Mieście Sejny.

W związku z powyższym, w okresie tym w wodzie pochodzącej z sieci, może być wyczuwalny smak i zapach chloru.

Jednocześnie informujemy, iż stosowane dawki substancji dezynfekującej są bezpieczne dla zdrowia ludzi.

Aktualny harmonogram odbioru odpadów w Mieście Sejny
2016-08-24
Przedstawiamy Państwu aktualny harmonogram odbioru odpadów w Mieście Sejny (pobierz tutaj).
W związku z licznymi zapytaniami i wątpliwościami Państwa co do dni odbioru odpadów przypadających w dni wolne od pracy (niedziele i święta), pragniemy poinformować, iż odbiór odpadów w takich przypadkach będzie realizowany w dzień pracujący poprzedzający dzień świąteczny. Przy czym należy podkreślić, iż za dni pracujące uważa się dni od poniedziałku do piątku.
Taryfy na wodę i ścieki
2016-08-22
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z o.o. zawiadamia, iż na podstawie art.24 ust.8 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015r. poz.139) wprowadza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2016r.
Zmiany wprowadzone nową taryfą dotyczą:
  • Ceny za 1m³ dostarczonej wody - 3,37 zł. + VAT
  • Ceny za 1m³ odprowadzonych ścieków - 5,40 zł + VAT
Taryfy obowiązują  przez 1 rok tj. od dnia 01.09.2016r. do dnia 31.08.2017r.
U W A G A!!! Nowe zasady zbierania i odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Krasnopol
2016-01-05
Informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2016r. zmieniają się zasady zbierania i odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Krasnopol. Nowy harmonogram do pobrania tutaj. Zmiany podyktowane są nowymi zapisami "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasnopol" (Uchwała nr X/115/2015 Rady Gminy Krasnopol z dnia 16 listopada 2015r.)
Jednocześnie informujemy, iż w ramach realizacji w/w zadania PGK w Sejnach Sp. z o.o. udostępnia mieszkańcom gminy Krasnopol, prowadzony na terenie Oczyszczalni Ścieków w Marynowie, punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).
Punkt czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1700.
 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2015-12-07
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z o.o. ogłasza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu przetargowym pod nazwą "Dostawa paliw płynnych do samochodów eksploatowanych przez PGK w Sejnach Spółka z o.o."
Ogłoszenie dostępne tutaj.
Copyright © 2014