Witamy na stronie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Sejnach

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością jest gminną spółką, której jedynym udziałowcem jest Miasto Sejny. Powstała z przekształcenia zakładu budżetowego o nazwie... czytaj więcej...
mapka
kategorie
więcej informacji
news
Parking na Pl. Dominikańskim
PGK Sejny
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z o.o. jest zarządcą parkingu oraz szaletu miejskiego znajdujących się na Placu Dominikańskim w Sejnach. Na potrzeby korzystania z powyższych obiektów użyteczności publicznej opracowano poniższy regulamin.
 

R E G U L A M I N  P A RK I N G U  M I E J S K I E G O
zlokalizowanego na Placu Dominikańskim w Sejnach
 
Niniejszy regulamin został opracowany w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Sejny nr 29/12 z dnia 27 czerwca 2012r. Regulamin obowiązuje na obszarze parkingu miejskiego w Sejnach oraz znajdującego się tam szaletu miejskiego. Osoby przebywające na terenie tych obiektów podlegają przepisom niniejszego regulaminu, a wejście lub wjazd na teren oznacza automatyczną ich akceptację. 
 
§ 1
Zarządcą parkingu i szaletu miejskiego w Sejnach jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z o.o. (ul.: 1go Maja 15, 16-500 Sejny, tel/fax: 87 516-21-86).
 
§ 2
Ustala się cenę za korzystanie z szaletu miejskiego w wysokości 2,00zł od osoby we wszystkie dni tygodnia.
 
§ 3
  1. Ustala się cenę za korzystanie z miejsc parkingowych znajdujących się na Placu Dominikańskim w Sejnach:
    1. dla samochodów osobowych w dni powszednie w godzinach od 900 do 1700 – 3,00 zł.
    2. dla autokarów we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 900 do 1700 – 12,00 zł.
  2. Za korzystanie z miejsc parkingowych dla samochodów osobowych w niedziele i dni świąteczne nie pobiera się opłat.
  3. Za korzystanie z miejsc parkingowych przez osoby niepełnosprawne kierujące pojazdami, a także kierowców przewożących osoby niepełnosprawne nie pobiera się opłat.
  4. Pojazdy pozostawione w dniu poprzednim lub w godzinach nocnych, pozostające na parkingu w godzinach płatnych, podlegają karnej opłacie w wysokości pięciokrotnej stawki dziennej.
 
§ 4
Uprawnionym do pobierania opłat jest Pracownik PGK w Sejnach Sp. z o.o. posiadający identyfikator określający imię i nazwisko oraz funkcję sprawowaną na parkingu.
 
§ 5
Na terenie parkingu obowiązują zasady Kodeksu Ruchu Drogowego
 
§ 6
Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku oraz zasady ruchu drogowego na parkingu będą pociągnięte do odpowiedzialności karno - administracyjnej.
 
§ 7
Osobom korzystającym z parkingu lub szaletu miejskiego przysługuje prawo do zgłaszania skarg i uwag, które należy kierować osobiście do biura PGK w Sejnach Sp. z o.o. które mieści się pod adresem Marynowo 35, 16-500 Sejny lub telefonicznie pod numer telefonu /87/ 516-21-86.
 
SEJNY dnia 27 czerwca 2012r.
Prezes Zarządu PGK w Sejnach Sp. z o.o.
Mariusz Jagłowski
Copyright © 2014