Witamy na stronie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Sejnach

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością jest gminną spółką, której jedynym udziałowcem jest Miasto Sejny. Powstała z przekształcenia zakładu budżetowego o nazwie... czytaj więcej...
mapka
kategorie
więcej informacji
news
PSZOK
PGK Sejny
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zarządzane przez PGK w Sejnach Sp. z o.o. znajdują się przy ul. Powstańców Sejneńskich 32B w Sejnach. Przyjmowane są tam odpady wysegregowane z terenu Miasta Sejny oraz gminy Krasnopol w następujących godzinach;
 • PSZOK - ul.: Powstańców Sejneńskich 32B
  czynny od Pn. do Pt. w godzinach od 800 do 1800
  w Soboty w godzinach od 800 do 1400

  Przyjmowane są:
  • szkło, w tym bezbarwne oraz szkło kolorowe:
  • papier i tektura
  • opakowania wielomateriałowe, w tym z tworzyw sztucznych
  • metale
  • odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe
  • ulegające biodegradacji oraz odpady zielone
  • zużyte baterie i akumulatory
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe
  • odpady budowlane i rozbiórkowe
  • zużyte opony
  • przeterminowane leki i chemikalia 

 

Regulamin korzystania z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - PSZOK

Copyright © 2014