Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia w Mieście Sejny.