Kontakt

tel: 87 516 21 86
mail: info@pgk.sejny.pl

Biuro czynne:
Pn. – Pt.: 07:00 – 15:00

Jakość wody i ścieków

Poniżej prezentujemy wyniki badań jakości wody uzdatnionej pobranej z wodociągu w Sejnach i wodociągu w Krasnopolu oraz uśrednione wyniki badań ścieków oczyszczonych z sejneńskiej oczyszczalni ścieków.

Jakość ścieków oczyszczonych w roku 2013

      BZT5     ChZT – Cr Azot amonowyAzot azotanowyAzot KjeldahlaAzot ogólnyFosfor ogólnyZawiesina
 Styczeń3,0*38,00,5*6,02,58,60,244,0
 Luty4,056,01,56,66,214,20,172,5
 Marzec3,0*36,00,5*5,63,110,01,484,4
 Kwiecień3,0*55,00,5*5,82,79,00,419,0
 Maj3,0*45,00,5*7,02,69,70,092,0
 Czerwiec3,0*39,00,5*6,83,510,30,4516,0
 Lipiec3,0*30,00,5*6,42,38,80,1113,0
 Sierpień3,0*35,00,5*4,81,96,80,683,3
 Wrzesień3,0*30,00,5*7,61,49,10,695,0
 Październik3,0*34,00,5*7,42,39,70,7613,0
 Listopad3,0*37,00,5*7,02,19,40,282,0
 Grudzień3,0*62,00,5*3,43,46,90,306,0
 Wartość
 średnia
3,0841,40,66,22,89,40,416,68
 Wartość
 dopuszczalna
25,0125,03,753,753,7515,02,035,0
 Ścieki
 surowe
459,8843,977,6843,930,0108,320,73427,11
 Efekt
 oczyszczenia 
99,3%95,0%99,2%99,27%90,7%91,3%98,0%98,4%
 * wartość poniżej progu oznaczalności, przyjęto wartość graniczną progu
  Badania wykonywane przez: J.S. HAMILTON POLAND S.A.
  Ul. Chwaszczyńska 180 81-571 Gdynia
  Laboratorium Badawcze Akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji – akredytacja nr: AB 079
  Członek Analityk Fosfa i Gafta

Jakość ścieków oczyszczonych w roku 2012

 Odczyn pH     BZT5     ChZT – Cr Azot amonowyAzot azotanowyAzot ogólnyFosfor ogólnyZawiesina
 Styczeń7,715,068,013,72,022,50,614,0
 Luty7,526,066,017,91,223,00,317,4
 Marzec7,67,040,03,37,012,60,439,3
 Kwiecień8,03,654,00,97,49,40,184,0
 Maj7,83,743,00,84,66,70,287,7
 Czerwiec8,02,645,00,88,09,40,293,8
 Lipiec7,92,338,00,86,08,41,683,9
 Sierpień7,92,634,00,76,08,30,637,0
 Wrzesień8,14,646,00,77,08,90,359,4
 Październik8,02,441,00,87,59,50,715,9
 Listopad7,82,948,01,25,47,00,184,2
 Grudzień7,83,247,01,07,411,80,595,0
 Wartość
 średnia
7,84 6,33 47,53,555,7911,460,525,97
 Wartość
 dopuszczalna
6,5 – 9,5 30,080,06,030,030,05,050,0
 Ścieki
 surowe
7,6 459,78843,977,630,0108,320,73427,11
 Efekt
 oczyszczenia 
– 98,6%94,4%95,4%80,7%89,4%97,5%98,6%
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.
  Ul. Gen. W. Sikorskiego 14
  Laboratorium Oczyszczalnia Ścieków
  Ul, Sejneńska 86 16-400 Suwałki
  Laboratorium Badawcze Akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji – akredytacja nr: AB 938