Nowe taryfy na wodę i ścieki dla Miasta Sejny

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z o.o. zawiadamia, iż na podstawie Decyzji nr BI.RZT.70.77.2022 z dnia 13 marca 2023r. wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dniem 1 kwietnia 2023r. wchodzą w życie nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Sejny. Decyzja do pobrania tutaj.