Zapytanie ofertowe na termomodernizację

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Sp. z o.o. jako administrator dla Wspólnoty Mieszkaniowej zlokalizowanej przy ul. Wojska Polskiego 30A w Krasnopolu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pod nazwą ”Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Wojska Polskiego 30A w Krasnopolu.”

Poniżej zamieszczamy linki do dokumentów:

  1. Ogłoszenie 
  2. Położenie budynku
  3. Część opisowa projektu architektoniczno-budowlanego 
  4. Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia 
  5. Przedmiar 
  6. Oświadczenie oferenta do zapytania ofertowego z dnia 04.08.2023r. 
  7. Załącznik do zapytania ofertowego z dnia 04.08.2023r.