Witamy na stronie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Sejnach

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością jest gminną spółką, której jedynym udziałowcem jest Miasto Sejny. Powstała z przekształcenia zakładu budżetowego o nazwie... czytaj więcej...
mapka
kategorie
więcej informacji
news
Cennik
PGK Sejny
Taryfy za poszczególne media
 

 Rodzaj usługi 

Cena netto

Podatek VAT

Cena brutto

Taryfa na wodę i ścieki – Miasto Sejny

Cena 1m3 wody – gospodarstwa domowe

4,57 zł 

8%

4,94 zł 

Cena 1m3 wody – pozostali odbiorcy

4,66 zł 

8%

5,03 zł 

Cena 1m3 ścieków – gospodarstwa domowe

7,97 zł 

8%

8,61 zł 

Cena 1m3 ścieków – pozostali odbiorcy

8,25 zł 

8%

 8,91 zł 

Opłata abonamentowa

Stawka opłaty abonamentowej wyrażona w zł/odbiorcę * m-c

3,00 zł 

8%

3,24 zł 


Stawka opłaty abonamentowej (osoby i instytucje korzystające z e-faktur) wyrażona w zł/odbiorcę * m-c

1,70 zł 8%
1,83 zł 
Ścieki dowożone 

Cena 1m3 ścieków dowożonych - przyjęcie na oczyszczalnię

9,56 zł 

8%

10,32 zł 

Taryfa na wodę – Gmina Krasnopol

Cena 1m3 wody – wszyscy odbiorcy

3,53 zł 

8%

3,81 zł 

Taryfa na ciepło

Opłata stała – cena za 1MW mocy zamówionej

  29 934,02 zł 

23%

36 818,84 zł 

Cena za 1GJ energii cieplnej zużytej na cele centralnego ogrzewania - CO i produkcji ciepłej wody użytkowej - CWU

95,63 zł 

23%

117,63 zł 

Odpady

Cena wywozu i zagospodarowania 1m3 odpadów komunalnych

110,00 zł 

8%

118,80 zł 

Cena wywozu i zagospodarowania 1m3 odpadów segregowanych

70,00 zł 

8%

75,90 zł 

 
 
 
Dla poszczególnych usług ustala się następujące ceny
 

 Rodzaj usługi 

Cena netto

Podatek VAT

Cena brutto

USŁUGI WODNO - KANALIZACYJNE

Opłata za udrożnienie kanalizacji – urządzenie spiralowe MASTER AS20

75,00 zł 

8%

81,00 zł 

Opłata za udrożnienie kanalizacji – urządzenie wysokociśnieniowe PYTON

150,00 zł 

8%

162,00 zł 

W przypadkach przekraczających wykonanie usługi powyżej jednej godziny ustala się opłatę dodatkową za każde rozpoczęte pół godziny w wysokości

60 zł 

8%

64,80 zł 

Oplombowanie i odbiór wodomierza dodatkowego -  podlicznika zamontowanego przez odbiorcę naszych usług

16,20 zł 

23%

20,00 zł 

Wymiana uszkodzonego wodomierza

(łącznie z wodomierzem; z winy odbiorcy wskutek rozmrożenia, uszkodzenia itp.)

97,56 zł 

23 %

120,00 zł 

Wymiana wodomierza na ujęciu odbiorcy lub wymiana podlicznika do odejmowania wody na podlewanie  (dojazd, wymiana, oplombowanie i wpisanie do ewidencji)

69,10 zł 

23 %

85,00 zł 

Zamknięcie przyłącza na okres zimowy

(zamknięcie dopływu wody, demontaż wodomierza - na zlecenie odbiorcy i w przypadku odcięcia od sieci)

32,53 zł 

23 %

40,00 zł 

Uruchomienie przyłącza

(otwarcie zasuwy/nawiertki, montaż wodomierza, oplombowanie - na zlecenie odbiorcy i w przypadku ponownego otwarcia wody byłym dłużnikom)

32,53 zł 

23 %

40,00 zł 

Wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

28,45 zł 

23 %

35,00 zł 

Odbiór wykonanego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego (sprawdzenie prawidłowości wykonania przyłącza, wstawienie i oplombowanie wodomierza, wpis do dziennika budowy, wprowadzenie do ewidencji, zawarcie umowy)

WODOMIERZ DOSTARCZA I INSTALUJE  PGK SEJNY Sp. z o.o.

97,56 zł 

23 %

120,00 zł 

Montaż lub demontaż dodatkowego wodomierza (podlicznika) na zlecenie odbiorcy

usługa wg indywidualnej kalkulacji

Podłączenie wod-kan na zlecenie odbiorcy

usługa wg indywidualnej kalkulacji

Jednorazowy wyjazd Pogotowia Technicznego (wezwanie nieuzasadnione)

16,27 zł 

23 %

20,00 zł 

TARGOWISKO MIEJSKIE

Prowadzenie działalności handlowej z pojazdu, przyczepy o ładowności do 3,5 tony

-

-

15,00 zł 

Prowadzenie działalności handlowej z pojazdu, przyczepy o ładowności powyżej 3,5 tony

-

-

25,00 zł 

Wjazd na Targowisko Miejskie

1,63 zł 

23%

2,00 zł 

Wjazd na parking przy Targowisku Miejskim

1,63 zł 

23%

2,00 zł 

POZOSTAŁE

Stawka godzinowa za pracę konserwatorów, pracowników wodociągu i oczyszczalni ścieków

35,00 zł/godzinę

8%

37,80 zł/godzinę 

Wynajęcie koparko-ładowarki

121,95 zł/godzinę

23%

150,00 zł/godzinę 

Opłata za dojazd do klienta poza terenem miasta Sejny przy wykonywaniu usług liczona jest w jedną stronę wg stawki.

2,31 zł/km

8%

2,50 zł/km 

 
Copyright © 2014