Kontakt

tel: 87 516 21 86
mail: info@pgk.sejny.pl

Biuro czynne:
Pn. – Pt.: 07:00 – 15:00

Wodociągi i kanalizacja

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Sp. z o. o. w ramach statutowej działalności, prowadzi zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miasta Sejny. Zadanie to, wykonywane jest na podstawie pozwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta Sejny decyzją GM.7014.1.2012 z dnia 29 czerwca  2012 roku.

Zakres usług polegający na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę obejmuje blisko 100% ludności miasta Sejny. Natomiast zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane jest dla 85% mieszkańców.

Od lipca 2012 roku jesteśmy również zarządcą wodociągu gminnego w Gminie Krasnopol, gdzie działalność z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę prowadzona jest na podstawie pozwolenia wydanego przez Wójta Gminy Krasnopol decyzją KP.7031.1.2012 z dnia 18 czerwca 2012 roku.