Kontakt

tel: 87 516 21 86
mail: info@pgk.sejny.pl

Biuro czynne:
Pn. – Pt.: 07:00 – 15:00

Cennik

Taryfy za poszczególne media

 Rodzaj usługi Cena nettoPodatek VATCena brutto
Taryfa na wodę i ścieki – Miasto Sejny
Cena 1m3 wody – gospodarstwa domowe4,65 zł 8%5,02 zł 
Cena 1m3 wody – pozostali odbiorcy4,75 zł 8%5,13 zł 
Cena 1m3 ścieków – gospodarstwa domowe7,99 zł 8%8,63 zł 
Cena 1m3 ścieków – pozostali odbiorcy8,28 zł 8% 8,94 zł 
Opłata abonamentowa
Stawka opłaty abonamentowej wyrażona w zł/odbiorcę * m-c3,00 zł 8%3,24 zł 

Stawka opłaty abonamentowej (osoby i instytucje korzystające z e-faktur) wyrażona w zł/odbiorcę * m-c
1,70 zł 


8%
1,83 zł 
Ścieki dowożone 
Cena 1m3 ścieków dowożonych – przyjęcie na oczyszczalnię9,56 zł 8%10,32 zł 
Taryfa na wodę – Gmina Krasnopol
Cena 1m3 wody – wszyscy odbiorcy3,56 zł 8%3,84 zł 
Taryfa na ciepło
Opłata stała – cena za 1MW mocy zamówionej29 934,02 zł  23%36 818,84 zł 
Cena za 1GJ energii cieplnej zużytej na cele centralnego ogrzewania – CO i produkcji ciepłej wody użytkowej – CWU95,63 zł 23%117,63 zł 
Odpady
Cena wywozu i zagospodarowania 1m3 odpadów komunalnych110,00 zł 8%118,80 zł 
Cena wywozu i zagospodarowania 1m3 odpadów segregowanych70,00 zł 8%75,90 zł 

Dla poszczególnych usług ustala się następujące ceny

 Rodzaj usługi Cena nettoPodatek VATCena brutto
USŁUGI WODNO – KANALIZACYJNE
Opłata za udrożnienie kanalizacji – urządzenie spiralowe MASTER AS2075,00 zł 8%81,00 zł 
Opłata za udrożnienie kanalizacji – urządzenie wysokociśnieniowe PYTON150,00 zł 8%162,00 zł 
W przypadkach przekraczających wykonanie usługi powyżej jednej godziny ustala się opłatę dodatkową za każde rozpoczęte pół godziny w wysokości60 zł 8%64,80 zł 
Oplombowanie i odbiór wodomierza dodatkowego –  podlicznika zamontowanego przez odbiorcę naszych usług16,20 zł 23%20,00 zł 
Wymiana uszkodzonego wodomierza (łącznie z wodomierzem; z winy odbiorcy wskutek rozmrożenia, uszkodzenia itp.)97,56 zł 23 %120,00 zł 
Wymiana wodomierza na ujęciu odbiorcy lub wymiana podlicznika do odejmowania wody na podlewanie  (dojazd, wymiana, oplombowanie i wpisanie do ewidencji)69,10 zł 23 %85,00 zł 
Zamknięcie przyłącza na okres zimowy (zamknięcie dopływu wody, demontaż wodomierza – na zlecenie odbiorcy i w przypadku odcięcia od sieci)32,53 zł 23 %40,00 zł 
Uruchomienie przyłącza (otwarcie zasuwy/nawiertki, montaż wodomierza, oplombowanie – na zlecenie odbiorcy i w przypadku ponownego otwarcia wody byłym dłużnikom)32,53 zł 23 %40,00 zł 
Wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej28,45 zł 23 %35,00 zł 
Odbiór wykonanego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego (sprawdzenie prawidłowości wykonania przyłącza, wstawienie i oplombowanie wodomierza, wpis do dziennika budowy, wprowadzenie do ewidencji, zawarcie umowy) WODOMIERZ DOSTARCZA I INSTALUJE  PGK SEJNY Sp. z o.o.97,56 zł 23 %120,00 zł 
Montaż lub demontaż dodatkowego wodomierza (podlicznika) na zlecenie odbiorcyusługa wg indywidualnej kalkulacji
Podłączenie wod-kan na zlecenie odbiorcyusługa wg indywidualnej kalkulacji
Jednorazowy wyjazd Pogotowia Technicznego (wezwanie nieuzasadnione)16,27 zł 23 %20,00 zł 
TARGOWISKO MIEJSKIE
Prowadzenie działalności handlowej z pojazdu, przyczepy o ładowności do 3,5 tony15,00 zł 
Prowadzenie działalności handlowej z pojazdu, przyczepy o ładowności powyżej 3,5 tony25,00 zł 
Wjazd na Targowisko Miejskie1,63 zł 23%2,00 zł 
Wjazd na parking przy Targowisku Miejskim1,63 zł 23%2,00 zł 
POZOSTAŁE
Stawka godzinowa za pracę konserwatorów, pracowników wodociągu i oczyszczalni ścieków35,00 zł/godzinę8%37,80 zł/godzinę 
Wynajęcie koparko-ładowarki121,95 zł/godzinę23%150,00 zł/godzinę 
Opłata za dojazd do klienta poza terenem miasta Sejny przy wykonywaniu usług liczona jest w jedną stronę wg stawki.2,31 zł/km8%2,50 zł/km