Kontakt

tel: 87 516 21 86
mail: info@pgk.sejny.pl

Biuro czynne:
Pn. – Pt.: 07:00 – 15:00

Ciepłownictwo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z o.o. obsługuje miejską sieć ciepłowniczą. Źródłem ciepła dla sieci jest kotłownia osiedlowa niskoparametrowa o parametrach 95/75 ºC, zasilająca w energię cieplną budynki mieszkalne na osiedlu komunalnym (ulice; Parkowa, Emilii Plater i Marszałka Józefa Piłsudskiego) oraz budynki usługowe przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sejnach.

Łączna moc zainstalowanych kotłów wynosi 2.41 MW. W kotłowni pracują kotły stalowe typu RUMIA SW 1200S o mocy 1200 kW oraz kocioł 410 o mocy 410kW, w 2012 roku zainstalowano nowy kocioł dwukomorowy typu KW GR 800 o mocy znamionowej 800 kW.

Ze względu na sąsiedztwo budynków zabytkowych, jak również ze względów architektoniczno-konstrukcyjnych, jako zabezpieczenie kotłowni, zastosowano układ zamknięty z pompami stabilizującymi i zbiornikiem wody uzupełniającej. Zabezpieczenie układu zgodne z PN-70/B-01415.

Temperaturą czynnika grzejnego w sieci ciepłowniczej, temperaturą ciepłej wody użytkowej, pracą pomp obiegowych i osprzętem kotłów steruje komputer, który zależnie od temperatury zewnętrznej zmienia parametry pracy sieci, głównie temperaturę czynnika grzejnego oraz ilość podawanego paliwa.

Paliwem podstawowym wykorzystywanym w zainstalowanych kotłach jest węgiel kamienny oraz miał węglowy M I klasy 25/9, wg normy PN82/C-97001. Dla zmniejszenia emisji pyłów z kotłowni, zastosowano układ oczyszczania spalin, do tego celu wykorzystuje się odpylacz cyklonowy typu CS-4×330. Jego cylindryczna budowa i dość duże siły odśrodkowe występujące przy odpylaniu spalin wpływają na jego wysoką sprawność przy redukcji emisji sadzy i pyłów do atmosfery.