Kontakt

tel: 87 516 21 86
mail: info@pgk.sejny.pl

Biuro czynne:
Pn. – Pt.: 07:00 – 15:00

PSZOK

PSZOK – ul.: Powstańców Sejneńskich 32B
Czynny od Pn. do Pt. w godzinach od 8:00 do 18:00
w Soboty w godzinach od 8:00 do 14:00

Przyjmowane są:

 • szkło, w tym bezbarwne oraz szkło kolorowe:
 • papier i tektura
 • opakowania wielomateriałowe, w tym z tworzyw sztucznych
 • metale
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe
 • ulegające biodegradacji oraz odpady zielone
 • zużyte baterie i akumulatory
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • odpady budowlane i rozbiórkowe
 • zużyte opony
 • przeterminowane leki i chemikalia 

Regulamin korzystania z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – PSZOK