Witamy na stronie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Sejnach

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością jest gminną spółką, której jedynym udziałowcem jest Miasto Sejny. Powstała z przekształcenia zakładu budżetowego o nazwie... czytaj więcej...
news
Wodociągi i kanalizacja
PGK Sejny
 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Sp. z o. o. w ramach statutowej działalności, prowadzi zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miasta Sejny. Zadanie to, wykonywane jest na podstawie pozwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta Sejny decyzją GM.7014.1.2012 z dnia 29 czerwca  2012 roku.
Zakres usług polegający na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę obejmuje blisko 100% ludności miasta Sejny. Natomiast zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane jest dla 85% mieszkańców.
Od lipca 2012 roku jesteśmy również zarządcą wodociągu gminnego w Gminie Krasnopol, gdzie działalność z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę prowadzona jest na podstawie pozwolenia wydanego przez Wójta Gminy Krasnopol decyzją KP.7031.1.2012 z dnia 18 czerwca 2012 roku.
Copyright © 2014